Skanlux

Persondatapolitik

Skanlux Funkis hus. Arkitekttegnet luksushus

Persondatapolitik

Hos Skanlux Holding ApS (”Skanlux” eller ”os/vi”) prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. Denne persondatapolitik fastlægger retningslinjer for vores måde at behandle dine personoplysninger på, som indsamles og behandles, når du besøger vores hjemmeside www.skanlux.dk.

1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger
Denne hjemmeside er drevet og ejet af Skanlux Holding ApS.
Livøvej 2A
8800 Viborg
CVR nr. 30517059
+45 70 21 45 21
info@skanlux.dk

Politikken er ligeledes gældende for datterselskaber forbundet til Skanlux Holding ApS, herunder Skanlux Byggefirma A/S og Skanlux Grundinvest ApS.

 

2. Indsamling af personoplysninger
Du vil altid blive informeret i forbindelse med indsamling af dine personoplysninger. De personoplysninger, som vi indsamler, kan f.eks. være dit navn, e-mailadresse, adresse, telefonnummer og ip-adresse.

Indsamlingen sker primært, hvis du udfylder dine kontaktoplysninger i en af formularerne på vores hjemmeside f.eks. for at bestille et katalog, tilmelder dig et nyhedsbrev, deltager i en konkurrence eller sender en e-mail til en af vores sælgere. Bemærk venligst, at nogle personoplysninger er nødvendige at indsamle, for at du kan bruge hjemmesidens funktioner. Hver enkelt af de relevante formularer tilkendegiver, om det er påkrævet eller frivilligt, at du afgiver dine personoplysninger. Hvis det er påkrævet, at du afgiver personoplysninger, vil de relevante felter være markeret med en stjerne (*). Hvis du vælger ikke at afgive de pågældende personoplysninger, kan du muligvis ikke benytte den ønskede funktion. For eksempel har vi brug for dine kontaktoplysninger for at kunne besvare en henvendelse fra dig.

Visse personoplysninger kan også blive indsamlet via cookies, når du bevæger dig rundt på vores hjemmeside, hvis du har givet tilladelse hertil. Vi henviser til vores cookiepolitik, som du kan finde her. 

Hvis du søger job hos os, opfordret eller uopfordret, behandler vi de personoplysninger om dig, som du afgiver i din ansøgning.

 

3. Formål med anvendelse af dine personoplysninger
Personoplysninger indsamles og anvendes til følgende formål:

 • Bestilling af katalog
 • Bestilling af prisliste
 • Bestilling af salgsopstilling
 • Bestilling af nyhedsbreve
 • Booking af møde
 • Henvendelse om ”Ring mig op”
 • Deltagelse i konkurrencer eller andre events
 • Statistik
 • Behandling af jobansøgninger

I ovenstående tilfælde giver du automatisk tilladelse til, at Skanlux fremadrettet må kontakte dig (samtykke kan altid tilbagekaldes). Samtidig accepterer du Skanlux’ persondatapolitik og cookiepolitik.

 

4. Grundlag for behandling af dine personoplysninger
Vores grundlag for behandlingen af dine personoplysninger er følgende:

 • Opfyldelse af kontrakt, f.eks. hvis vi indgår en aftale med dig på et byggemøde eller du opnår ansættelse hos os (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b).
 • Samtykke i forhold til direkte markedsføring f.eks. ved tilmelding til nyhedsbrev eller modtagelse af vores katalog (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).
 • Interesseafvejning i forhold til statistik og brug af vores hjemmeside (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

 

5. Videregivelse til andre dataansvarlige
Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre dataansvarlige uden din tilladelse. Det kan dog under særlige omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive oplysninger til offentlige myndigheder.

 

6. Overladelse til databehandlere
Dine personoplysninger overlades til de af Skanlux samarbejdspartnere, der leverer ydelser på vores vegne f.eks. i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve samt hosting af vores hjemmeside. Disse samarbejdspartnere behandler alene personoplysningerne på Skanlux’ vegne og i overensstemmelse med Skanlux’ instruks. Behandlingen er også sikret ved indgåelse af databehandleraftaler.
Det drejer sig om følgende kategorier af virksomheder:

 • IT-leverandører

Dine personoplysninger overføres ikke til dataansvarlige eller databehandlere, der er beliggende i lande uden for EU/EØS.

 

7. Brug af sociale medier
Vi anvender sociale medier som led i vores almindelige branding af Skanlux. Vi anvender følgende sociale medier:

 • Facebook
 • Instagram
 • LinkedIn
 • Houzz

Du vil kunne komme i kontakt med os via disse sociale medier, og vi vil i forbindelse med besvarelse af dine henvendelser behandle dine personoplysninger i det omfang, de indgår i din henvendelse. Alt afhængigt af din adfærd på vores fan-sider på sociale medier, kan vi og det sociale medie foretage en indsamling af følgende oplysninger om dig, når du besøger vores fan-side:

 • Om du ”følger” fan-siden
 • Kommentarer som du efterlader på fan-siden
 • At du har besøgt vores fan-side

Vi behandler dine personoplysninger som følge af vores legitime interesse i at kunne forbedre Skanlux’ produkter og tjenester (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Vi opfordrer til, at du altid orienterer dig i det pågældende sociale medies egen privatlivspolitik, inden du benytter dets funktioner og services, herunder tager kontakt til os.

 

8. Sletning af personoplysninger
Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor af pkt. 3. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form.

 

9. Cookies
Vi anvender cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores cookiepolitik, som du kan læse på følgende link: her

 

10. Sikkerhed
Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for at sikre kvaliteten og integriteten af dine personoplysninger.

 

11. Tilbagekaldelse af samtykke
Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil herefter slette dine oplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag. Du kan framelde dig vores nyhedsbrev ved at klikke på linket nederst i nyhedsbrevet.

 

12. Dine rettigheder
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen. Desuden har du ret til at gøre indsigelse mod indsamling og yderligere behandling af dine personoplysninger. Desuden er du berettiget til at berigtige dine personoplysninger, eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.
Hvis du beder om det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig. Under visse omstændigheder har du ret til at modtage de oplysninger, som vi har registreret om dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt anmode os om at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig. Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, som beskrevet ovenfor, så kontakt os venligst.

I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder bedes du venligst forsyne os med fyldestgørende information – navn og e-mailadresse – så vi kan håndtere din anmodning og identificere dig. Vi vil besvare din anmodning hurtigst muligt og senest inden én måned.

 

13. Klage over vores behandling af dine personoplysninger
Hvis du er uenig i den måde, hvorpå vi behandler dine personoplysninger eller de formål, hvortil vi bruger dine personoplysninger, skal du være velkommen til at kontakte os på info@skanlux.dk eller anlægge sag ved en almindelig domstol. Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. Sal
1300 København K
Telefon 33 19 32 00
e-mail dt@datatilsynet.dk

 

14. Links til andre hjemmesider mv.
Vores hjemmesider kan indeholde links til andre hjemmesider eller til integrerede hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre selskabers hjemmesider eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personoplysninger. Når du besøger andre hjemmesider, opfordres du til at læse indehaverens politik med hensyn til beskyttelse af personoplysninger samt andre relevante politikker.

 

15. Ændringer af denne persondatapolitik
Vi forbeholder os retten til at ændre denne persondatapolitik – på baggrund af ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner – og for at forbedre hjemmesiden.